FINANČNÍ UKAZATELE 2024 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2024
1
Daňové příjmy
566 856 000 Kč
4
Přijaté transfery
213 853 683 Kč
2
Nedaňové příjmy
84 723 150 Kč
3
Kapitálové příjmy
37 867 291 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2024
3
Služby pro fyzické osoby
682 148 820 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
218 995 749 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
95 699 164 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
31 846 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
28 571 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 844 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
682 148 820 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
218 995 749 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
95 699 164 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
31 846 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
28 571 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
6 844 000 Kč